Творчеството се свързва с най-съкровеното в душата на всеки от нас.
Дайте си шанс да се изяви с нашата медитация!