Коучинг (от англ, coaching – обучение, тренировка) в контекста на нашия подход се разглежда като метод на консултиране и тренинг. Коучингът се отличава от психологическото консултиране с насочеността си към мотивацията. Работата с коуч-треньор предполага достигането на определена цел, инновационни резултати в кариерата и живота. В арт-коучинга са интегрирани много техники от различни направления от арт-терапията в адаптирана модификация за коуч-сессии.

Servant-leadership-in-the-security-industry-1080x627

Арт-коучингът позволява в процеса на взаимодействие между коуч и клиент да се обеспечи конструктивно преразпределение на напрежението вътре в човешката психика. Потребността към целеустременост, уменията да се достигат собствените цели характеризират една от базовите черти на личността, тъй като според мнението на Роло Мей, личността не може да бъде цялостна без тях. Статичността и изолираността са смърт за личността. Нашата цел е новото конструктивно преразпределение на напрежението, а не абсолютната хармония. Пълното неутрализиране на конфликтите ще доведе до застой; нашата задача е превръщането на деструктивните конфликти в конструктивни.
Една от задачите на технологията на арт-коучинга се състои в хармонизация на развитието на личността чрез развитието на способностите за творческо самоизразяване и самопознание в професионалната дейност.

shutterstock_160050461_jpg 2_1

Особеността на арт-коучинга се явявва в това, че клиентът в процеса на сесията усвоява нови за себе си позитивни алгоритми за решение на задачите от живота и по такъв начин повишава нивото на своята психологическа култура в цялост. Именно затова арт-коучингът често дава двоен ефект. Първият е в смисъла на намереното решение на поставената задача. Вторият – в общото повишение на качеството на живота на клиента, повишение на нивото на мотивация и постижения във всяка област от живота. В процеса на консултирането във формата на арт-коучинг принципно е важен процесът на създаване на условия от страна на коуч-треньора за всестранно развитие на личността на клиента. Арт-коучът винаги съдейства за повишението на резултативността, обучението и развитието на клиента.

Арт-коучингът застъпва една от идеите на класическия коучинг, а именно: «Човекът се не се явява празен съд, който трябва да напълним, а по-скоро прилича на жълъд, който съдържа в себе си целия потенциал, за да стане могъщ дъб. Необходимо е подхранване, поощрение, светлина, за да се достигне това, но способността да пораснем е вече заложена в нас».

quercus-robur-le-azinovjev

В арт-коучинга се създава жива атмосфера на сътворчество: от сторона на коуча, това на първо място е
следване на интересите на клиента като умело го направлява. От страна на клиента – това е смелостта да изследва своите избори, творческото търсене и приемане на решения, насочени към постигане на желаното; намиране на радост от успехите и постиженията; включване на вътрешната склонност към предприемчивост. Съществуват пет базови етапа в арт-коучинга в съответствие с основните етапи на класическия коучинг: определяне на целите, проверка на реалността, намиране на начини за постигане, оформяне на план за самоподдръжка, предприемане на действия. Т.е. арт-коучът е специалист по развитие в партньорство с който клиентът преодолява трудности, преди всичко като се изменя вътрешно, в посока повишаване на вярата в себе си и способността си да се опира на собствените си ресурси.

 

Приятели, ако ви харесва тази статия, харесайте нашата страница във Фейсбук. Това ще бъде най-добрата благодарност за нас! :)

 

Благодаря ти, че споделяш тази публикация чрез бутончетата отдолу