Куклата в арт-терапията

posted in: Арт терапия | 0

Историята на куклата се корени в далечното минало. Преди всичко, куклите са се създавали и се създават за децата за игра. И какво прави детето с куклата, когато си играе с нея? То й приписва определени качества, черти на характера … Continued

Пясъчна терапия. Как се използва метода

posted in: Арт терапия | 0

Пясъчната терапия е дълбочинна терапия както за деца, така и за възрастни. Тя отново се основава на теоретичните постановки и практики на Юнг. С пясък също успешно са работили Анна Фройд, Ерик Ерксън и други психотерапевти. За автор на метода … Continued

1 2