Куклата в арт-терапията

posted in: Арт терапия | 0

Историята на куклата се корени в далечното минало. Преди всичко, куклите са се създавали и се създават за децата за игра. И какво прави детето с куклата, когато си играе с нея? То й приписва определени качества, черти на характера … Continued

Пясъчна терапия. Как се използва метода

posted in: Арт терапия | 0

Пясъчната терапия е дълбочинна терапия както за деца, така и за възрастни. Тя отново се основава на теоретичните постановки и практики на Юнг. С пясък също успешно са работили Анна Фройд, Ерик Ерксън и други психотерапевти. За автор на метода … Continued

Приказна пясъчна терапия

posted in: Арт терапия | 0

Приказна пясъчна терапия с деца и родители Приятели, ако ви харесва тази публикация, харесайте нашата страница във Фейсбук. Това ще бъде най-добрата благодарност за нас!

Работа с МАК за проблеми

posted in: Арт терапия | 0

Работа с Метафоричните Асоциативни Карти за проблеми. Как използваме метода, за да открием в себе си ресурси. Приятели, ако ви харесва тази публикация, харесайте нашата страница във Фейсбук. Това ще бъде най-добрата благодарност за нас!

Какво е приказна терапия и за какво може да ни помогне?

posted in: Арт терапия | 0

Първият видео разговор от поредицата „Често ме питат …“ с автора на Метода за комплексна приказна терапия, доктор по психология Татяна Евстигнеева Приятели, ако ви харесва тази публикация, харесайте нашата страница във Фейсбук. Това ще бъде най-добрата благодарност за нас!

Мандалата – стара духовна практика от източните религии, която води до вътрешно самопознание, релакс и емоционално равновесие

posted in: Арт терапия | 0

Мандалата е един от най-известните символи на будизма. Преведено, тази дума означава „кръг“ или „колело“. Мандалата винаги е симетрична, вътре е доминирана от геометрични форми, но обикновено центърът й никога не се изобразява визуално. Мандалата е символ на цялостност и … Continued

Метафоричните Карти като научна проективна техника – защо са ефективни

posted in: Арт терапия | 0

Метафоричните асоциативни карти (терапевтични карти, проективни карти, ОХ-карти) са един от най-ефективните инструменти в работата на професионален психолог, позволявайки в много кратко време да се получи необходимото количество информация за качествена работа с клиента. Това е удобен инструмент за групова … Continued