Куклата в арт-терапията

posted in: Арт терапия | 0

Историята на куклата се корени в далечното минало. Преди всичко, куклите са се създавали и се създават за децата за игра. И какво прави детето с куклата, когато си играе с нея? То й приписва определени качества, черти на характера … Continued

Пясъчна терапия. Как се използва метода

posted in: Арт терапия | 0

Пясъчната терапия е дълбочинна терапия както за деца, така и за възрастни. Тя отново се основава на теоретичните постановки и практики на Юнг. С пясък също успешно са работили Анна Фройд, Ерик Ерксън и други психотерапевти. За автор на метода … Continued

Приказна пясъчна терапия

posted in: Арт терапия | 0

Приказна пясъчна терапия с деца и родители Приятели, ако ви харесва тази публикация, харесайте нашата страница във Фейсбук. Това ще бъде най-добрата благодарност за нас!

Работа с МАК за проблеми

posted in: Арт терапия | 0

Работа с Метафоричните Асоциативни Карти за проблеми. Как използваме метода, за да открием в себе си ресурси. Приятели, ако ви харесва тази публикация, харесайте нашата страница във Фейсбук. Това ще бъде най-добрата благодарност за нас!

Какво е приказна терапия и за какво може да ни помогне?

posted in: Арт терапия | 0

Първият видео разговор от поредицата „Често ме питат …“ с автора на Метода за комплексна приказна терапия, доктор по психология Татяна Евстигнеева Приятели, ако ви харесва тази публикация, харесайте нашата страница във Фейсбук. Това ще бъде най-добрата благодарност за нас!

1 2 3